Wykres wilgotności z ostatniej doby

Wygenerowano 01:45 18/07/2024
Wykresy Wilgotność
Ostatnie 24h
Minimalna : 32 %
Maksymalna: 96 %
Amplituda : 64 %
Ostatnie 7 dni
Minimalna : 25 % dnia 2024-07-15 15:22:32
Maksymalna : 96 % dnia 2024-07-17 06:11:35
Ostatnie 30 dni
Minimalna : 0 % dnia 2024-06-19 03:15:00
Maksymalna : 100 % dnia 2024-06-18 05:39:58